czytelnia

Trening Zastępowania Agresji (ART)

Email Drukuj

Zachowanie agresywne, jest zachowaniem, które z reguły bardzo trudno jest zmienić. Wielu młodych ludzi uczy się go przez powtarzanie, częste stosowanie, osiąganie wielu korzyści i rzadkie doświadczanie kar. Duże znaczenie ma złożony charakter agresji.

Pliki do pobrania:
Plik
Pobierz (1_2592.doc)1_2592.doc
Pobierz (2_2593.doc)2_2593.doc
Pobierz (3_2594.doc)3_2594.doc
Pobierz (4_2595.doc)4_2595.doc
Więcej…

REWALIDACJA

Email Drukuj

Rewalidacja jest procesem złożonym, w który zaangażowany jest wiele osób.

Więcej…

Zasady budowania efektywnej współpracy z rodzicami

Email Drukuj

ZASADY BUDOWANIA EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Więcej…

CYWILIZACYJNA ROLA RODZINY.

Email Drukuj

Czy istnieje związek pomiędzy cywilizacja, a rodziną? Czy ma on jakiekolwiek znaczenie dla funkcjonowania tej ostatniej? Pytania te nie są bez znaczenia jeżeli rozpatrywać je będziemy w kontekście indywidualnych członków zbiorowości tworzącej cywilizacje. Tego jaki wpływ cywilizacja wywiera na rozwój ich człowieczeństwa, ich stawania się w trakcie życia, bardziej człowiekiem. Człowiekiem rozumianym nie jako przypadkowy efekt działania sił przyrody ale jako dziecko Istoty od niego Większej, stworzone na jego obraz i podobieństwo. Dzieckiem, które od Niego wyszło i do Niego ma powrócić. Należy także przyjrzeć się temu, jak rodzina i to w jaki sposób jest traktowana w danej cywilizacji, wpływa na ten rozwój.

Więcej…

Po co komu prawda?

Email Drukuj

Jest takie słowo którego znaczenie bardzo się zmieniło, któremu odebrano współcześnie tożsamość. Słyszałem kiedyś opinię, że: „każdy ma swoją prawdę”. Co to więc jest ta prawda? Po co komu ona? Czy rzeczywiście jej potrzebujemy i czy ma ona jakieś specjalne znaczenie w naszym życiu? Starożytni Grecy umieścili ją w kanonie wartości podstawowych obok piękna i dobra. Ta triada wartości podstawowych zawsze występuje razem. Jest więc ona czyś ważnym, czymś co sprawia, że możemy rozpoznawać rzeczywistość otaczającego nas świata i nas samych w sposób obiektywny.

Więcej…

SOCJALIZACYJNA I WYCHOWAWCZA ROLA HISTORII

Email Drukuj

Temat socjalizacji i jej prawidłowości poruszany był niejednokrotnie. Powstało wiele opracowań naukowych opisujących procesy socjalizacyjne ich prawidłowości oraz skutki wadliwych przystosowań społecznych. Najprościej można powiedzieć, że socjalizacja jest procesem podstawowym i wielostronnym mającym za zadanie wprowadzenie jednostki w „obiektywny świat” społeczeństwa lub jakiejś jego części1 Jest to proces samoistny, niezaplanowany, którego najważniejszymi elementami są: socjalizacja pierwotna i socjalizacja wtórna.

Więcej…